Shqiperia nënshkruan me KE-në kontratat për dy Programe të Bashkëpunimit Ndërkufitar


TIRANE – Deklarate e Perbashket e Ministrisë së Integrimit dhe Delegacionit të Komisionit Europian në Tiranë.

Ministrja e Integrimit znj. Majlinda Bregu dhe Kryetari i Delegacionit të Komisonit Evropian Ambasadori Helmuth Lohan nënshkruan sot kontrata me vlerë 417 000 euro për të mbështetur zbatimin e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar në kuadrin e programeve të asistencës së Bashkimit Evropian. Njëra kontratë për asistencë teknike prej 201 000 eurosh do t’u mundësojë specialistëve të Ministrisë së Integrimit si dhe stafit të përfituesve të projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar, që të marrin pjesë në takime me grupe interesi shqiptare dhe të huaja, dhe të përfitojnë nga aktivitete trajnuese. Kontrata tjetër prej 216 000 eurosh do të bashkëfinancojë kontributin e Ministrisë ë Integrimit për një projekt të përbashkët me Qendrën Helene për Zhvillim dhe Novacion, për krijimin e Akademisë Evropiane në Vlorë, Shqipëri dhe Janinë, Greqi. “Ministria e Integrimit do të ofrojë gjithë eksperiencen e akumuluar ne koordinimin e asistences komunitare ne dispozicion te Akademise Europiane. Nga ana tjetër, partneri grek do te ofroje kapacitetet e tij më të mira për të transferuar eksperiencen e nje vendi anetar te BE ne raport me absorbimin e asitences komunitare”, tha ministrja Bregu pas nënshkrimit. “Detyra e kësaj akademie do të jetë të mbështesë përfituesit potencialë apo finalë që aplikojnë për projekte të bashkëpunimin ndërkufitar” – tha Ambasadori Lohan me rastin e nënshkrimit të kontratave. Këto kontrata janë pjesë e një asistence me vlerë 8.7 milion euro që po kontraktohet aktualisht me një numër përfituesish shqiptarë në kuadrin e Programeve CARDS për Fqinjësinë. Edhe 31.7 milion euro të tjera janë rezervuar për periudhën 2007-2010 në kuadrin e IPA-s (Instrumenti i Asistencës së Para-aderimit). Programet e bashkëpunimit ndërkufitar adresojnë çështje të përbashkëta që lindin nga afërsia e shteteve, si për shembull zhvillimi social dhe ekonomik në zonat kufitare, bashkimi i përpjekjeve për të ruajtur mjedisin dhe shëndetin publik, parandalimi dhe lufta kundër krimit të organizuar, sigurimi i kufijve dhe promovimi i aktiviteteve të përbashkëta të komuniteteve lokale. Ministria e Integrimit vepron si Koordinatore Kombëtare e programimit dhe zbatimit të këtyre programeve në Shqipëri, dhe merr pjesë plotësisht në struktura të përbashkëta menaxhuese me partnerë përtej kufijve, ndërsa Delegacioni i Komisionit Evropian në Shqipëri vepron si Autoritet Kontraktues. Thirrjet për paraqitjen e projekteve në kuadrin e IPA-s pritet të lançohet nga viti 2008 e tutje. Bashkëpunimi ndërkufitar i IPA-s në Shqipëri do të përfshijë programe nbga të cilat përfitojnë rajonet shqiptare që janë në kufi me: Greqinë, rajonin e Adriatikut, Malin e Zi, Ish-Republikën Jusogosllave të Maqedonisë dhe Kosovën (UNSCR 1244).

Ministria e Integrimit Europian Delegacioni i Komisionit Europian

Nuk ka komente:

Rreth meje

Arkivi i blogut

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Welcome Mr.President Bush

Welcome Mr.President Bush
Rruga e Elbasanit, Tirana

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

President George W.Bush in Tirana

President George W.Bush in Tirana

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania