Ekipi i Projektit të Këshillit të Europës për Mbrojtjen e të Dhënave viziton Shqipërinë


TIRANE - Ekipi i Këshillit të Europës për Mbrojtjen e të Dhënave, i kryesuar nga Znj. Sophie Meudal-Leenders, Shefe e Njësisë për Mbrojtjen e të Dhënave në Këshillin e Europës, vizituan disa nga institucionet e përfshira në çështjet e mbrojtjes së të dhënave nga data 14-16n Maj, në veçanti Ministrine e Drejtësisë së Shqipërisë e cila është një partnere kryesore në këtë projekt. Momentalisht ligji mbi mbrojtjen e të dhënave është duke u amenduar nga kjo ministri me ekspertizë të Këshillit të Europës. Në 22 Maj, Z. Graham Sutton, Ekspert I Këshillit të Europës për mbrojtjen e të dhënave, u takua me ekspertë të Ministrisë së Drejtësisë që janë përfshirë në hartimin e ligjit të ri, me qëllimin për të ofruar këshillim dhe ekspertizë për projektligjin. Ekspertët diskutuan mbi dispozitat e Konventës lidhur me Mbrojtjen e të Dhënave dhe Protokollin Shtesë si dhe praktikat e mira në shtetet e tjera Europiane ne fushën e mbrojtjes së të dhënave. Takime të tjera u zhvilluan me përfaqësues të OSBE-së si një partner i përbashkët në këtë projekt ku u diskutuan plani i aktiviteteve dhe çështje organizative. Zj. Rovena Demiraj, Kordinatore Projektit, mori pjesë në takime të ndryshme kordinimi me EURALIUS, OSCE, ICITAP, ect, ku u be prezantimi i projektit tek donatorët dhe institucione te tjera kombëtare dhe ndërkombëtare.
Burimi: http://www.coealb.org/ (Keshilli i Eurpoes)

Nuk ka komente:

Rreth meje

Arkivi i blogut

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Welcome Mr.President Bush

Welcome Mr.President Bush
Rruga e Elbasanit, Tirana

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

President George W.Bush in Tirana

President George W.Bush in Tirana

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania