Komisioneri i KE-së pas vizitës në Shqipëri: Koha të kaloni nga standardet te veprimi
“Ka ardhur koha të kalohet nga vendosja e standardeve tek zbatimi i tyre, ” tha Z. Thomas Hammerberg, Komisioneri i Këshillit të Europës për të Drejtat e Njeriut, pas vizitës së tij vlerësuese në Republikën e Shqipërisë. ”Keni shumë ligje të rëndësishme e janë aprovuar mjaft strategji, por tashmë të gjitha përpjekjet duhen përqëndruar tek zbatimi i tyre në praktikë”. Gjatë vizitës së tij zyrtare 6-ditore, të nivelit të lartë, Komisioneri u takua me Presidentin, Kryeministrin, Kryetaren e Parlamentit dhe përfaqësues të tjerë të lartë të organeve ekzekutive, gjyqësore e legjislative, për të diskutuar rrugët për rritjen e domethënies praktike të standardeve të të drejtave të njeriut në jetën e përditshme të qytetarit shqiptar. Gjatë vizitave të tij në Shkodër, Elbasan e Vlorë, Komisioneri u takua me autoritete vendimmarrëse të pushtetit lokal dhe përfaqësues të grupeve minoritare, si dhe vizitoi drejtoritë e policisë, vendet e paraburgimit, qendrat e strehimit të viktimave të trafikimit, spitalet psiqiatrike, si dhe një jetimore. “Akuzat e shpeshta në lidhje me brutalitetin e ushtruar nga policia dhe mbipopullimi i qelive të paraburgimit errësojnë zhvillimet përmirësuese të kohëve të fundit dhe duhen trajtuar me efektivitet”, vuri në dukje Komisioneri Hammarberg, duke shtuar se autoritetet politike relevante në nivelin më të lartë duhet të japin një mesazh të qartë ndëshkimi në lidhje me këto fenomene. Duke denoncuar të metat e konstatuara në sektorin e paraburgimit, Komisioneri bëri thirrje për futjen e mënyrave alternative të ndëshkimit përveç atij me burgim, si dhe të shërbimeve efikase të lirimit me kusht; e për më tepër, ngritjen e një sistemi drejtësie të veçantë e të specializuar për minorenët.
“Mbajtja e minorenëve të moshës 14-vjeçare në të njejtin vend me të burgosurit në moshë madhore është jo vetëm çnjerëzore, por edhe e kundër-efektshme”, theksoi Komisioneri. “Këta të rinj mund të jenë lehtësisht të influencueshëm nga kriminelët e burgosur bashkë me ta, e kjo gjë veçse nxit pikërisht atë çka ne po përpiqemi të luftojmë”, përfundoi ai.
Gjithashtu, duhen bërë më shumë përpjekje për integrimin me efektivitet të popullsisë rome në shoqëri dhe në jetën politike. Sigurimi i mbështetjes dhe shërbimeve për romët është përgjegjësi , në radhë të parë, e Qeverisë, përmes angazhimit edhe të ekspertizës së Organizatave jo-Qeveritare. Duke vënë në dukje rolin e rëndësishëm që luan media në një shoqëri demokratike, Komisioneri nënvizoi tendencën e përgjithshme në Europë për heqjen totale të sanksioneve penale në lidhje me shpifjen në media.
“Klima e vazhdueshme e informalitetit dhe korrupsionit – qoftë ky një perceptim apo realitet – kërcënon të minojë të gjithë sistemin e drejtësisë”, përfundoi Komisioneri.
Raporti i Komisionerit do të bëjë vlerësime për fusha prioritare, si shteti ligjor, kushtet në burgje e trajtimi i të burgosurve, mos-diskriminimi, të drejtat e fëmijëve, lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe gjendja në sektorin e medias, si dhe do të bëjë rekomandime praktike.

Nuk ka komente:

Rreth meje

Arkivi i blogut

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Welcome Mr.President Bush

Welcome Mr.President Bush
Rruga e Elbasanit, Tirana

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

President George W.Bush in Tirana

President George W.Bush in Tirana

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania