Ministria e Integrimit dhe Komisioni Europian nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për programin e para anëtarësimit


Ministrja e Integrimit znj. Majlinda Bregu dhe Shefi i Delegacionit të Komisionit Evropian në Tiranë, Ambasadori Helmuth Lohan nënshkruan sot Marrëveshjen Kuadër mes Qeverisë shqiptare dhe Komisionit Evropian për menaxhimin e ndihmës financiare të Bashkimit Evropian nën Instrumentin e Ndihmës së Para Anëtarësimit (IPA).E veçanta e kësaj Marrëveshjeje qëndron në faktin se përgjegjësia për implementimin e IPA-s në vitet në vijim do të transferohet tek autoritetet kombëtare, ndërkohë që dokumenti parashikon rregulla të përcaktuara mirë lidhur me përgjegjësitë e secilit prej aktorëve të përfshirë në manaxhimin e fondeve të ndihmës të Programit IPA. “Ndihma financiare e ofruar nga Bashkimi Evropian përbën shtyllën kryesore mbështetëse për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit. Qëllimi i saj është mbështetja e Shqipërisë në procesin integrues të vendit duke përfshirë mbështetjen për forcimin e shtetit të së drejtës dhe stabilizimin demokratik, vendosjen e standarteve europiane si dhe zhvillimin ekonomik dhe social të vendit”, tha ministrja Majlinda Bregu, menjëherë pas nënshkrimit. Ndërsa ambasadori Lohan tha se “Komisioni Europian pret që administrata shqitare të marrë në dorë gjithnjë e më shumë programimin dhe përgjegjësinë e vënies në jetë të aktiviteteve të financuara nga IPA”. Z.Lohan sqaroi më tej se IPA ka për qëllim t’i japë ndihmë Shqipërisë për përafrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian, për forcimin e institucioneve demokratike dhe vendosjes së shtetit ligjor, reformën në administratën publike, për reformën ekonomike, respektimin e të drejtave të njeriut, minoriteteve dhe barazisë gjinore, zhvillimin e shoqërisë civile dhe bashkëpunimit rajonal, për mbështetjen e zhvillimit dhe zbutjen e varfërisë. Nga viti 2007, vendi ynë mbështetet nga Instrumenti i ri i Parazgjerimit (IPA), i cili është një vazhdimësi e Programit CARDS. Shuma e programuar për vitin 2007 është 54.3 milion euro dhe do të mbështesë kryesisht projekte të mëdha për përmirësimin e infrastrukturës së ujësjellës kanalizimeve, ngritjen e qendrave të paraburgimit, forcimin e SME-ve, pjesëmarrjen në programet me shumë përfitues (Tempus, Erasmus Mundus) etj.IPA është një istrument i unifikuar për të gjithë vendet kandidate dhe potencial kandidate dhe ka si qëllim forcimin e kapaciteteve të këtyre vendeve për zbatimin e acquis (bazes ligjore te BE). Shuma totale e fondeve akorduar vendit tonë për periudhën 2007 – 2009 është 219.9 milion Euro. Alokimi i këtyre fondeve është një tregues i qartë i mbështetjes në rritje të Bashkimit Evropian, por edhe një kusht për administratën e vendit përfitues për të forcuar kapacitetet e tij me qëllim përfitimin në kohë të kësaj asistence.

Nuk ka komente:

Rreth meje

Arkivi i blogut

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Welcome Mr.President Bush

Welcome Mr.President Bush
Rruga e Elbasanit, Tirana

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

President George W.Bush in Tirana

President George W.Bush in Tirana

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania