Balkantimes:Shqipëria merr normimin e parë më të lartë nga Moody's


Vendi tani planifikon të financojë pjesë të borxhit të vet kombëtar nëpërmjet kredive të huaja.
Nga Jonilda Koçi për Southeast European Times në Tiranë – 16/08/07
Shqipëria po bën tranzicionin nga një ekonomi e drejtuar, e izoluar në një ekonomi tregu, sipas Moody's Investor's Service. Më parë këtë verë, agjensia ndërkombëtare e normimit i dha vendit normimet e para më të larta: Ba1 për bonot e valutës së huaj dhe një B1 për detyrimet e qeverisë ndaj borxhit. Shqipëria mori gjithashtu një B2 për depozitat bankare në monedhë të huaj. Moody's tha se normimi i përgjithshëm i caktuar Shqipërisë ka një opinion të qëndrueshëm. Shqipëria, së bashku me Biellorusinë qenë të vetmet vende në rajon që nuk kishin një normim më të lartë. "Marrja e një normimi krediti ...redukton të çarën e informacionit dhe e vë Shqipërinë vendosmërisht në hartën e investitorëve të botës, duke krijuar nxitje të mëtejshme si për investimet e huaja të drejtpërdrejta ashtu dhe portfolion e investimeve," thotë En Margaret Vestin, përfaqësuesja e FMN në Tiranë.
Normimet absolute janë përdorur nga qeveritë për të ngritur kapital për financimin e borxhit kombëtar. Ato i japin qeverisë mundësinë të sigurojë fonde shtesë me çmime më konkuruese. Qeveria shqiptare thotë se ka në plan tani të lëshojë eurobono me qëllim që të financojë pjesë të borxhit të vet. "Ne jemi të interesuar në normimin e vendit tonë, në mënyrë që mund të përfitojmë prej kredive të huaja me norma më të ulta interesi," tha ministri i financave Ridvan Bode, gjatë një takimi me ekspertët e Moody's në Tiranë.
Bazuar në planin ekonomik e fiskal të qeverisë shqiptare për dy vitet e ardhëshme, rreth 100 milion eurobono ka gjasa të shiten në treg. Qëllimi është të zëvendësohet gradualisht borxhi i vendit me borxh të huaj, nga 5% në 10% nëpërmjet përdorimit të eurobonove. "Vlerësimi i riskut do ta nxjerrë vendin tonë nga anonimiteti dhe risku i pranuar maksimal," thotë Milva Ikonomi, drejtore ekzekutive e Agenda, një institut studimor shqiptar. Megjithatë, shton Ikonomi, është vendimtare që sasia e borxhit të huaj të fiancuar nga eurobonot të kqyret nga afër. Në një orvatje për të mbajtur kontrollin e borxhit të huaj, FMN dhe Banka Qendrore do të mbikqyrin procesin e huamarrjes. Siç konfirmon Vestin, "brenda programit të FMN, ne kemi kufij në huamarrjen e jashtme që do të vërë një tavan në atë se sa shumë qeveria mund të lëshojë në këtë stad."Sipas disa ekspertëve financiarë, risku i këmbimit i përdorimit të eurobonove është një dobësi e mundëshme në transaksionet e ardhëshme. Leku është monedha kombëtare e Shqipërisë ndërsa borxhi do të lëshohet në euro, tregojnë ata.

Kjo përmbajtje është autorizuar nga SETimes.com
Materiali eshte marre nga website: http://www.balkantimes.com

Nuk ka komente:

Rreth meje

Arkivi i blogut

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Tirane, Festohet 12 Qershori, 1-vjetori i nenshkrimit te MSA-se Shqiperi-BE

Welcome Mr.President Bush

Welcome Mr.President Bush
Rruga e Elbasanit, Tirana

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

Qytetaret shqiptare mirepresin Presidentin Bush

President George W.Bush in Tirana

President George W.Bush in Tirana

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania

President Bush, in Fushe-Kruja, Albania